Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.iclima.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.iclima.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Dotace na smog? Některé motivační programy aktivně podporují znečišťování ovzduší - iClima
kour-smog

Dotace na smog? Některé motivační programy aktivně podporují znečišťování ovzduší

Co nabízejí motivační programy, komu jsou určeny a co je jejich cílem? Týkají se dotační programy právě vás? A jak velkou dotaci můžete získat? Další otázkou je, jak je celý systém postaven a zdali skutečně výše dotace motivuje k nejlepšímu řešení, které je perspektivní z dlouhodobého ekologického hlediska?

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Toto je slogan, který celý program na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním provází. Projekt je určen fyzickým osobám a domácnostem s cílem snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva a je řízen v rámci jednotlivých krajů České republiky. Deklarovaným záměrem krajů je nahradit stávající stacionární spalovací zdroje na pevná paliva v domácnostech za modernější, které jsou šetrnější k přírodě. Když se však podíváte na pokyny pro získání dotace z hlediska ekologie, je zřejmé, že celkové řešení se jeví jako velmi krátkozraké.

Je výše dotace motivační?

Když zjistíte, že splňujete dotační požadavky a máte na dotaci nárok, zajímáte se ihned o její výši. Zde by měl subjekt, jenž dotaci nabízí, motivovat její výší k nejlepšímu a z ekologického pohledu perspektivnímu řešení. U kotlů na pevná paliva se dotace pohybují v rozmezí mezi 40 až 60 tisíci, u plynových od 15 do 20 tisíc.

Jaké máte možnosti při výběru typu nového kotle?

Abyste mohli čerpat dotaci, nabízí se v podstatě tři možnosti:

  1. Můžete si nainstalovat nový kotel, který je opět na tuhá paliva, zařazený do emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva. Zde je v podmínkách dotace zakotveno omezení, že kotel nesmí umožňovat bez úpravy ruční přikládání.
  2. Dále si můžete vybrat z nabídky nových zplyňovacích kotlů emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l na každý kW instalovaného výkonu.
  3. Další možností, kterou dotační program zohledňuje, je instalace nového atmosférického či kondenzačního plynového kotle.

Ač jsou kotle na pevná paliva deklarovány jako nízkoemisní, pořád se jedná o pevná paliva, která jsou z dlouhodobého horizontu neperspektivní. Na druhou stranu je velmi rozumné, že veškeré kotle, které přicházejí v úvahu, musí být na oficiálním seznamu výrobků a technologií.

Na jaké kotle se dotace nevztahuje?

Zcela mimo dotační program jsou kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy, všechny druhy lokálních topidel typu  ̶  krby, krbové vložky, interiérová kamna, kotle vyrábějící teplo výlučně k poskytování teplé pitné a užitkové vody, kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií, např. páry nebo vzduchu, kogenerační kotle na tuhá paliva s max. elektrickým výkonem 50 kW a více.

Co se starým kotlem, lze ho ještě prodat?

Starý kotel musíte znehodnotit nebo zlikvidovat. Znehodnocení kotle se provádí provrtáním, rozřezáním či jiným adekvátním způsobem tak, aby kotel nebyl nadále schopen provozu. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle příslušnou firmou nebo jeho odvoz do sběrných surovin a doložením dokladu o likvidaci.

Jestli uvažujete o výměně vašeho kotle a nechcete dělat kompromisy, jistě vás zaujme moderní a progresivní řešení iClima, které je finančně nenáročné na provoz a šetrné k přírodě. V případě zájmu nás můžete nezávazně kontaktovat, rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky a představíme vám systém iClima.

Kontakt

+ 420 777 656 400
Po - Pá: 08:00 - 17:00

iClima s.r.o.
Římská 678/26, 120 00 Praha 2
Česká republika

Zdarma naceníme řešení iClima přímo pro váš dům.
Vyplňte formulář a zanechte nám nezávaznou poptávku. Odpovíme vám do 24 hod.

Pokročilý formulář

Při zadání pokročilejších informací vám budeme schopni dát velmi přesné informace již v první odpovědi. (Nepovinné)

*Napište slovy nebo vložte foto domu či projektu pomocí tlačítka níže.

Zanechte nám zde svůj telefon a my Vám zavoláme